Over mijOver mij

Wat mij beweegt en inspireert

Ritueelbegeleider Iris van Noorden werkt vanuit Roosteren in heel Zuid- en Midden-Limburg.

Mijn achtergrond

Na een studie TU Werktuigbouwkunde en een carriere in de techniek, koos ik ervoor een hele andere kant op te gaan. Aanzet hiervoor was een ingrijpende verlieservaring. Een innerlijk verlangen naar zingeving, om iets wezenlijks voor anderen te kunnen betekenen, bracht mij ertoe om op een professionele en creatieve manier met rituelen te willen gaan werken.


Na een opleiding als uitvaartbegeleider bij Meander in Zwolle, heb ik in 2012 de opleiding ‘ritueel begeleiden bij afscheid’ bij Het Moment gevolgd. Enkele jaren heb ik  het werk van ritueelbegeleider gecombineerd met mijn functie als uitvaartverzorger bij een grote organisatie. In 2015 ben ik gestart met Noorderzon Ritueelbegeleiding en heb ik mijn aanbod uitgebreid met ceremonies bij grote levensveranderingen zoals geboorte en huwelijk.


Sinds november 2016 vind je deze vreugdevolle ceremonies onder een nieuwe naam: Levensritueel.

Hier vind je alles over Vieren, verbinden en verwelkomen.


In het kort

Mijn naam is Iris van Noorden. Ik ben getrouwd met de liefste man van de wereld, geboren en opgegroeid in Maastricht, en woon in Roosteren.

Ik word geïnspireerd door de natuur en door verbindingen met mensen.

Mensen ervaren mij als rustig, luisterend, warm, en voelen zich snel op het gemak bij mij.

Ik heb van jongs af aan iets met rituelen, om bewust de bijzondere momenten in een mensenleven te vieren.

De naam 'Noorderzon'

De ervaring rondom het plotselinge overlijden van mijn vader en de intens verdrietige maar ook bijzondere periode die daar op volgde, heeft mij geinspireerd om voor dit vak te kiezen. Het woord 'Noorderzon' verbindt mijn werk als ritueelbegeleider met zijn (en ook mijn) achternaam Van Noorden.


Noorderzon symboliseert voor mij het gevoel dat je iemand niet meer ziet, maar dat hij nog wel ergens is, ergens zijn licht laat schijnen. En dat je, desondanks, wel de warmte en de liefde blijft voelen die hij of zij heeft achtergelaten.


De zon vind je ook terug in mijn logo. Deze bol midden in de cirkel staat voor de binnenkant, je innerlijke kern.

Voor mij heel belangrijk om daarmee in contact te blijven, om de stilte in jezelf te vinden, om zo ruimte te maken om er te kunnen zijn voor de ander.


Trainer

Sinds januari 2016 ben ik  trainer bij Het Moment, voor de opleiding 'ritueel begeleiden'. Ik neem een brede praktijkervaring mee, waarmee ik toekomstige ritueelbegeleiders hoop te inspireren. Wat ik studenten wil meegeven, is een balans tussen structuur en gevoel, durven vertrouwen op je intuïtie, je creatieve flow.

Noorderzon Ritueelbegeleiding is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Co-creatie

Ik geloof in samenwerken, elkaar versterken, elkaar inspireren.

Iedere persoonlijke ceremonie is een co-creatie tussen mij en de  opdrachtgever. Met andere professionals  zet ik graag activiteiten neer rondom rituelen die  het leven vieren.

In 2019 ben ik door mijn collega's genomineerd als 'ritueelbegeleider van het jaar' bij de beroepsvereniging LBvR.