column Voila - klinkende glazen

Column in magazine Voila '24


In de maandelijkse glossy van De Limburger van 24 april 2024 mocht ik, samen met collega Renate Rothbauer, een column schrijven over ritueelbegeleiden. Wat kunnen rituelen toevoegen aan een afscheid? Wat is de kracht van een symbool? Hoe maak je daarmee een afscheidsdienst onvergetelijk?


Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk illustreer ik dit.


Lees het artikel 'Klinkende glazen' hier terug:


Wat laat jij na?

Met het werkboek ‘Nu ik er nog ben’ kunnen mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd komen te overlijden een persoonlijk document achterlaten voor hun naasten.

Lees meer over het boek 'Nu ik er nog ben'...