Artikel Afscheidsrituelen juist nu

Artikel 'Afscheidsrituelen, juist nu'

Rondom uitvaart zijn nog volop mogelijkheden. Juni 2020

Wat laat jij na?

Met het werkboek ‘Nu ik er nog ben’ kunnen mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd komen te overlijden een persoonlijk document achterlaten voor hun naasten.

Lees meer over het boek 'Nu ik er nog ben'...